PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
Michał Świeboda

Terapia uzależnień - NFZ

Prowadzę terapię uzależnień w ramach NFZ w Poznaniu i pracuje z osobami:

  • uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, leków;
  • współuzależnionymi;
  • DDA;
  • rodzicami, których dzieci są zagrożone uzależnieniem.

W ramach programu finansowanego z Krajowego Biura ds. Rozwiązywania Problemów Narkomani prowadzę psychoterapię osób uzależnionych behawioralnie. W ramach programu behawioralnego przyjmuję osoby z:

  • uzależnieniem od hazardu;
  • uzależnieniem od seksu, pornografii, osoby z hiperseksualnością;
  • uzależnieniem od internetu, gier, komputera, również rodziców, których dzieci mają kłopot z tym uzależnieniem;
  • uzależnieniem od zakupów;
  • zaburzeniami jedzenia - (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się),
  • uzależnieniem od innych kompulsywnych zachowań.

Psychoterapia prowadzona przeze mnie w poradni skupia się na całościowym funkcjonowaniu człowieka. Staram się pracować tak, aby poznać mechanizmy, które doprowadziły do powstania uzależnienia i zajmować się terapią w obrębie tych mechanizmów a nie w obrębie samych objawów. Terapia uzależnień w poradni trwa od roku do trzech lat.

Terapię w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i w ramach programu finansowanego z KBRPN prowadzę w Stowarzyszeniu MONAR - Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu na ulicy Michała Sobeskiego 2.

W poradni MONAR w Poznaniu przyjmuję w środy od 12:00 do 17:00 - psychoterapia indywidualna, od 17:00 do 20:00 - terapia grupowa. W czwartki od 9:00 do 15:00 - psychoterapia indywidualna.

Aby się zapisać należy skontaktować się przez sekretariat poradni od poniedziałku do piątku, między 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu - 618687227.