PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
Michał Świeboda

Psychoterapia grupowa | PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA POZNAŃ

Psychoterapię indywidualną można porównać do leczenia w gabinecie lekarskim, natomiast grupę terapeutyczną można porównać do leczenia w klinice. Znaczy to tyle, że psychoterapia grupowa ma większy potencjał leczenia. Zapraszam do zapoznaniu się ofertą psychoterapii grupowej w Poznaniu.

Na czym polega psychoterapia grupowa?

Są to regularne spotkania z psychoterapeutą/psychoterapeutami w gronie innych osób. Praca na grupie odbywa się zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami, z których najważniejszą jest zasada poufności, dzięki której możliwe stają się szczere, bliskie relacje i poczucie bezpieczeństwa. Uczestnicy terapii korzystają zarówno z aktywności psychoterapeuty prowadzącego, jak i mądrości, doświadczeń życiowych, wglądów i informacji zwrotnych od innych pacjentów. Sesja terapii grupowej polega na rozmowie ukierunkowanej na poszerzanie świadomości dotyczącej swojego funkcjonowania w sferze emocjonalnej, relacji z ludźmi oraz zgłaszanego problemu czy dolegliwości. Dodatkowo terapeuta proponuje zadania do realizacji w trakcie grupy i pomiędzy sesjami, które zbliżają do poradzenia sobie z własnymi trudnościami i ograniczeniami. Grupa daje również przestrzeń do eksperymentowania nowych zachowań i nowego sposobu bycia w bezpiecznej atmosferze, tak aby stopniowo można było wprowadzać zmiany w swoje własne życie.

Siła grupy terapeutycznej

  1. Najbardziej oczywiste jest to, że tak jak w terapii indywidualnej psychoterapeuta poznaje pacjenta po tym, jak zachowuje się w trakcie sesji oraz po tym, co mówi o swoim życiu, to na grupie dodatkową informacją jest to, jak uczestnik zachowuje się w grupie osób. Jakie tworzy więzi, jak reaguje na inne osoby, jak inni reagują na niego itp.
  2. Ważną rzeczą jest to, że każdy człowiek ma określoną pojemność do doświadczenia i przeżycia określonej dawki uczuć. Mamy takie doświadczenie, że jak dzielimy się z kimś np. trudnym doświadczeniem, to robi się nam lżej. Między innymi dlatego, że drugi człowiek współodczuwa z nami i ciężar uczuć dzielony jest na dwie osoby. Grupa jest w stanie "dźwignąć" trudne doświadczenia emocjonalne poszczególnych osób, przeżyć je, opracować i dać oparcie potrzebującemu.
  3. Na grupie łatwiej przyswoić nowe informacje na swój temat, gdyż słyszymy je nie tylko od terapeuty, ale również od innych uczestników. Ucząc się korzystać z pomocy innych, mamy możliwość jednocześnie dawania innym.
  4. Na grupie rozwiązanie danego problemu pojawia się nie tylko w głowie terapeuty, ale może równocześnie pojawić się w głowie każdego uczestnika.
  5. Podczas pracy w grupie terapeutycznej zwiększa się motywacja i siła do mierzenia ze swoimi trudnościami. Jest to normalne zjawisko spotykane w codziennym życiu. Jeżeli pracujemy nad jakimiś projektem czy np. dbamy o swoją kondycję, to robiąc to w grupie życzliwych nam osób, często mamy więcej energii, zapału i przyjemności.

Dla kogo psychoterapia grupowa Poznań

Z psychoterapii w grupie mogą skorzystać osoby, które mają rozpoznaną konkretną diagnozę taką jak uzależnienie, depresja, nerwica, zaburzenia lękowe, zaburzenia jedzenia, zaburzenia osobowości oraz osoby którym trudno ułożyć sobie życie rodzinne, partnerskie, zawodowe. Mają trudności w relacjach z najbliższymi, doświadczają dyskomfortu w relacjach z ludźmi, nie lubią siebie i swojego życia, trudno im znaleźć motywację do działania, czują, że nie realizują swojego potencjału, trudno im czerpać przyjemność z życia, mają niskie poczucie własnej wartości, często są niezadowolone z siebie.

Rodzaje grup terapeutycznych

Różnice pomiędzy poszczególnymi grupami wynikają przede wszystkim od modalności psychoterapeuty, który ją prowadzi a także od czasu trwania, długości pojedynczego spotkania, formy kontraktu.

Obecnie w gabinecie psychoterapii w Poznaniu zajmuję się prowadzeniem grup:

Są to grupy psychoterapeutyczne pół otwarte do których można dołączyć, jeżeli w danym momencie jest wolne miejsce.