PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
Michał Świeboda

Uprawnienia

Certyfikat Psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Certificate of Psychotherapy - ECP) (2017)

Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (2016).

Rekomendacja Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (2012).

Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2011).

Dyplom Ukończenia studiów magisterskich, kierunek: psychologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007).

zobacz również: