PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
Michał Świeboda

Terapia dzieci i rodzinna

Psychoterapia rodzinna proponowana jest, gdy cała rodzina doświadcza problemu, lub gdy trudności dotyczą dzieci. Na sesje zapraszani są wszyscy członkowie rodziny. Psychoterapeuta pomaga rozpoznać, co może stać na przeszkodzie, aby rodzina mogła cieszyć się spokojem i harmonią. Zdarza się często, że problemy, które dotyczą dzieci, mają swoje odzwierciedlenie w relacji tworzonej przez rodziców. W przypadku tym praca samych rodziców wystarcza, aby zmieniło się zachowanie dzieci.