PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
Michał Świeboda

Psychoterapia w Poznaniu

Psychoterapia jest spotkaniem psychoterapeuty i klienta, czasem pary, rodziny albo całej grupy podczas terapii grupowej. Celem jest praca nad zgłaszanymi problemami dotyczącymi swojego zdrowia, samopoczucia, relacji z ludźmi, jak również trudnościami w obszarze zawodowym, rodzinnym i rozwoju osobistego. Praca ta polega na rozmowie ukierunkowanej na poznawanie siebie, zrozumienie swojego funkcjonowania, odnalezienie przeszkód powodujących, że nie żyjemy tak jakbyśmy sobie tego życzyli oraz na odnalezienie sposobu na pokonanie tych przeszkód lub znalezienie nowych dróg. Psychoterapeuta proponuje również ćwiczenia, eksperymenty w trakcie terapii i jako zadania domowe. Proces psychoterapeutyczny prowadzi do wglądu oraz doświadczeń, które zmieniają perspektywę patrzenia na siebie, swoich bliskich, otaczającą rzeczywistość.

Długofalowym celem, któremu służy psychoterapia, jest odzyskanie spokoju, odnalezienie swojego miejsca w życiu, pogodzenie się z losem. Daje to perspektywę bycia szczęśliwym oraz przywraca lub wzmacnia umiejętność obdarzania siebie i innych miłością.