PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
Michał Świeboda

Terapia uzależnień

W uzależnieniu picie alkoholu, zażywanie narkotyków czy leków zajmuje stałe i ważne miejsce w życiu osoby uzależnionej. Podobnie jest z zachowaniami nałogowymi takimi jak hazard, uzależnienie od gier komputerowych, internetu, seksu, zakupów - są to czynności z których bardzo trudno jest zrezygnować. Jeżeli nawet ograniczenie zażywania używek czy zmniejszenie ilości zachowań nałogowych udaje się to zazwyczaj na jakiś czas, a za chwilę często z większym natężeniem osoba wchodzi w swój nałóg.

Wiele osób potrafi pogodzić swój nałóg z życiem. Prowadzą życie osobiste, dbają o partnerów i dzieci, o swoje zdrowie, pracują, realizują swoje pasje. Dzieje się tak np. w przypadku uzależnienie od papierosów czy kawy, czasem alkoholu i marihuany. W większości przypadków dzieje się tak, że któraś z wymienionych powyżej sfer zaczyna być zaniedbywana. Jest to zazwyczaj zauważane najpierw przez osoby najbliższe, w następnej kolejności przez osobę żyjącą w nałogu.

Uzależnienie jest poważnym problemem, gdyż może prowadzić do stopniowego niszczenia ważnych obszarów życia a w niektórych przypadkach do śmierci poprzez zniszczenie sobie zdrowia, wystawianie się na niebezpieczne sytuacje czy samobójstwo.

Na pytanie dlaczego ktoś się uzależnił nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Pracując z osobami uzależnionymi zauważyłem że w pewnym obszarze są do siebie podobne, a w innym bardzo się od siebie różnią. Każdy proces terapeutyczny przebiegał zupełnie inaczej i co innego prowadziło do wyleczenia.

W swojej pracy uzależnienie od alkoholu, narkotyków, leków, nałogowe zachowanie traktuję jako objaw, a nie jako nieuleczalną chorobę. Przez objaw rozumiem rodzaj zachowania, sposobu życia, które zmniejsza poziom naszego odczuwalnego cierpienia, łagodzi nasze braki - obszary w których sobie nie radzimy. Oddala nas od rzeczywistości, od kontaktu z samym sobą. Czasem prowadzi w inną rzeczywistość, która jest dla nas równie ważna, a zwykle niedostępna w codziennym świadomym życiu.

Terapia uzależnień w dużym skrócie polega na pogłębieniu kontaktu z samym sobą i z otaczającym światem, rozpoznaniu swoich głębszych potrzeb, jak również swojego cierpienia. Ważne jest uświadomienie sobie swojej potrzeby zażywania substancji czy zachowywania się w sposób nałogowy i pogłębienie rozumienia tej potrzeby. W trakcie terapii odkrywa się również znaczenie czy "funkcję" swojego uzależnienia. Uczy się kontroli impulsów, samoobserwacji i innych umiejętności, których brak przyczynił się do rozwoju uzależnienia. Terapia taka odbywa się w długiej relacji indywidualnej oraz w procesie terapii grupowej.