PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
Michał Świeboda

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest bliskim spotkaniem terapeuty i pacjenta, którzy wspólnie pracują nad rozwiązaniem kłopotów osoby, która zgłosiła się po pomoc. Terapia ta trwa od mniej więcej pół roku do około dwóch lat, czasem zdarza się, że wystarcza kilka spotkań, aby odczuć poprawę. W Poznaniu psychoterapię prowadzę z częstotliwością raz na tydzień.

Terapia poprzedzona jest spotkaniem konsultacyjnym na którym psychoterapeuta i pacjent poznają się i wstępnie określają problem, oczekiwania i cel terapii.

Po konsultacji psychoterapeutycznej najczęściej umawiam się na 8 co-tygodniowych spotkań na których problem zgłoszenia zostaje szerzej omawiany, precyzowane są cele terapeutyczne i jednocześnie trwa praca terapeutyczna. Osiem pierwszych spotkań jest to czas w którym można stwierdzić, czy sposób terapii prowadzonej przeze mnie może być pomocny. Powinna pojawić się nadzieja, większe rozumienie swojego funkcjonowania, drobne zmiany czy to w sposobie przeżywania czy myślenia. Pacjent decyduje czy chce kontynuować terapię czy wraz z ósmym spotkaniem ją zakończyć.

Psychoterapia indywidualna polega głównie na rozmowie ukierunkowanej na poszerzenie wiedzy na temat swojego funkcjonowania. Poznajemy się w obszarze emocjonalnym, schematów myślenia o sobie, innych ludziach, świecie, w obszarze naszego sposobu budowania i utrzymywania więzi z innymi ludźmi. Łączymy to co się dzieje w obecnej chwili z naszą historią i historią naszej rodziny pochodzenia. Rozmowa dotyczy również samej relacji pacjenta i terapeuty. Jest to ważna relacja, gdyż często problemy z którymi przychodzimy do psychoterapeuty właśnie uwidaczniają się w tej relacji i jest możliwa bezpośrednia praca nad nimi w czasie rzeczywistym. Poza rozmową w czasie terapii jest miejsce na przeżywanie. Można doświadczyć lęku, złości, smutku, radości, pustki i innych uczuć czy stanów. Przeżycie, zrozumienie i nadanie znaczenia swoim uczuciom zazwyczaj pozwala zrobić krok na przód. W trakcie psychoterapii proponuje również zadania domowe oraz doświadczenia, ćwiczenia w trakcie sesji, które mają prowadzić do większej świadomości, zmiany perspektywy myślenia, czy do ważnego doświadczenia emocjonalnego.

O psychoterapii mówi się że jest procesem. Znaczy to że przebiega w czasie w sposób nielinearny. Z każdą sesją odkrywa się jakiś puzzel potrzeby aby zobaczyć cały obraz. Wiele puzzli początkowo może być ze sobą nie powiązanych i z różnych obszarów. Z czasem zauważamy, że poznawane elementy łączą się ze sobą i zaczynają tworzyć całość. Także nasz rozwój w trakcie terapii jest nierównomierny. Wygląda trochę jak sinusoida lekko pochylona do góry. Doświadczamy poprawy oraz spadku samopoczucia, mamy wrażenie, że nasze życie wygląda tak jakbyśmy sobie tego życzyli, po czym znów czujemy, że czegoś nam brakuje. Zdarza się, że po jakimś czasie omawia się te same tematy, jednak już na innym poziomie rozumienia i zazwyczaj z większą gotowością do wprowadzenia zmian.

Terapia kończy się najczęściej decyzją pacjenta, która umawiana jest z psychoterapeutą. Terapeuta również może zasugerować zakończenie psychoterapii. Moment kończenia związany jest najczęściej ze zrealizowaniem większości lub części celów terapeutycznych.