PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
Michał Świeboda

Psychoterapia integratywna

Psychoterapia integratywna zajmuje się funkcjonowaniem człowieka na poziomie duchowym, społecznym, emocjonalnym, fizjologicznym i behawioralnym. Psychoterapeuta korzysta z wiedzy i narzędzi z różnych nurtów terapeutycznych, a sposób pracy dobiera indywidualnie do każdej osoby. Ja w swojej pracy korzystam z rozumienia pacjenta poprzez paradygmat psychodynamiczny i systemowy, dodatkowo korzystam z technik zaczerpniętych z bioenergetycznej Lowena, terapii ericksonowskiej, psychodramy.

Podejście integratywne pozwala dostosować sposób pracy z pacjentem do warstwy, która jest najbardziej dostępna i najważniejsza do zapoczątkowania trwałej zmiany i stopniowo można przechodzić do głębszych warstw. Trochę tak jak z naprawą domu - najpierw sprawdzamy fundamenty, a w dalszej kolejności możemy zająć się naprawą instalacji, czy pęknięciami w ścianach.

Są różne przyczyny naszych kłopotów. Najtrwalszą przyczyną jest osobowość, która kształtowała się od okresu prenatalnego, poprzez narodziny, wczesne dzieciństwo, okres przedszkolny, szkolny, nastoletni. Wychowywaliśmy się w jakimś domu, z jakimiś rodzicami, doświadczaliśmy zdarzeń przyjemnych, nieprzyjemnych i traumatycznych. To wszystko wpłynęło na to jak przeżywamy samych siebie, innych ludzi, jak reagujemy na otaczających nas świat, jak interpretujemy fakty, w jaki sposób radzimy sobie z emocjami, w jaki sposób budujemy relacje, jakich partnerów szukamy itd. Ważna jest również historia naszej rodziny, losy dziadków, pradziadków, gdyż również to jacy jesteśmy jest powiązane z ich historia życia. Przyczyną naszych kłopotów są również zbyt trudne doświadczenia przez które przechodziliśmy w życiu - np. bycie odrzuconym w grupie, bycie wykorzystanym, zdradzonym, doświadczenia bezradności, utraty kontroli nad sobą, kryzysy przez które przechodziliśmy. Odejścia, śmierć ważnych dla nas osób.

Psychoterapia pomaga poprzez coraz większe rozumienie siebie, coraz większy kontakt ze sobą, nabycie umiejętności przeżywania uczuć, zwłaszcza tych które na poziomie nieświadomym zablokowaliśmy. Większy kontakt ze sobą i rozumienie siebie pozwala nam dotrzeć do tego co jest dla nas trudne, od czego uciekaliśmy - w tym zawiera się często moment impasu, który nie pozwalał nam rozwiązać problemu i poczuć się lepiej. W momencie tym psychoterapeuta towarzyszy nam i wspiera w zbliżaniu się do tego co w nas bolesne, wzbudzające lęk, tak aby w bezpiecznej atmosferze z większymi zasobami przeżyć to w dobry dla nas sposób.