PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
Michał Świeboda

Terapia par - Poznań

Dla osób, które doświadczają trudności w związku miłosnym, proponuję terapię par w Poznaniu. Wtedy oboje partnerów, prowadzonych przez psychoterapeutę, pracuje nad uzdrawianiem swojej relacji.

Częstymi powodami z którymi zgłaszają się do mojego gabinetu psychoterapii w Poznaniu pary to:

  • poczucie wzajemnego niezrozumienia;
  • poczucie bycia wykorzystywanym przez partnera;
  • poczucie niesprawiedliwości w związku;
  • poczucie braku wsparcia do strony partnera;
  • częste kłótnie, konflikty, niekontrolowane wybuchy złości do siebie lub do dzieci;
  • niezadowolenie z życia intymnego;
  • problemy związane z ingerencją rodziców w życie pary;
  • kryzysy związane ze zdradą, poronieniem, aborcją, niemożnością posiadania dzieci, trudności z dziećmi adopcyjnymi, inne problemami z dziećmi, chorobą partnera lub dziecka, problemami finansowymi.

Na czym polega terapia par?

Terapia par rozpoczyna się od konsultacji na której omawiane są i rozpoznawane trudności, które doświadczają osoby ze związku. Każda z osób w subiektywny sposób nazywa to co jest dla niej trudnością. Jest to pierwszy ważny moment, kiedy osoby mogą usłyszeć swoje perspektywy, ucząc się nie negować odczuć drugiej osoby. Ustalamy również cele ważne dla każdej osób - czyli czego pragniemy dla swojego związku. Jeżeli obie osoby uznają, że cele te są dla nich ważne oraz mają gotowość do włożenia wysiłku w celu realizacji ich może rozpocząć się terapia.

Spotkania terapeutyczne dla związku najczęściej odbywają się raz na dwa tygodnie i trwają 100 minut lub raz na tydzień i trwają 50 minut. Psychoterapia przebiega poprzez moje spotkania z parą oraz sesje indywidualne obojga osób ze związku na których zajmujemy się osobistymi problemami, które wpływają na życie pary, ale źródło ich powstania związane jest z osobistą historią życia.

Początkowym etapem terapii jest psychologiczne zrozumienie podłoża zgłaszanych trudności i w dalszym przebiegu nabywanie większej świadomości siebie i swojej odpowiedzialności za to jak wygląda mój związek. Uczenie się nowych zachowań, nowych form komunikacji, wyrażania uczuć. Czasami do zrealizowania są zadania domowe, które pomagają w rozwiązywaniu stale powtarzających się problemów. W trakcie psychoterapii pary pracujemy również nad indywidualnymi emocjonalnymi trudnościami związanymi z historią życia każdej z osób. Podczas terapii często zdarza się, że oboje partnerów czeka i ma nadzieję, że gdy zmieni swoje zachowanie druga osoba to związek będzie szczęśliwszy. Jest to jeden z powodów przez który dotychczas nie udało się rozwiązać samodzielnie swoich problemów. Nacisk i presja ze strony kochanej osoby za zwyczaj przynoszą odwrotny efekt. Dlatego podczas terapii każda z osób uczy się odkrywać swój własny wpływ na związek i obszary do zmiany we własnej osobie.

Skąd biorą się problemy w związku?

Źródeł problemów w związku może być bardzo wiele. Mogą być to powody zewnętrzne, czy losowe np. utrata pracy, strata dziecka, nadmiar obowiązków. Powoduje to duże zmęczenie i frustrację u obojga. Nie radząc sobie z obciążeniem zaczynamy złościć się na siebie, obwiniać i stopniowo oddalać.

Innym źródłem mogą być trudności w komunikowaniu się. Nie zawsze mamy umiejętność szczerych rozmów - o swoich uczuciach, tematach trudnych, kłopotliwych, mogących wywołać złość, czy przykrość u którejś z osób. Nie wyrażone uczucia narastają i rodzą frustrację, którą zaczynamy wyrażać albo nie wprost np. w małych złośliwościach, biernie czy poprzez wybuchy, kiedy to przy drobnej sprzeczce jesteśmy w stanie wyładować nasze emocje skumulowane z ostatnich kilku lat.

Ważnym źródłem naszych problemów są nasze własne historie osobiste i wcześniejsze relacje z dziadkami, rodzicami, wcześniejszymi partnerami. W związku gdy mija pierwsza faza zakochania zaczynamy interpretować, postrzegać i przeżywać zachowania naszego partnera przez pryzmat wcześniejszych doświadczeń. Przykładowo nawet najprostsze zdanie "Zamknąłeś za sobą drzwi" może w nas wywołać poczucie skrzywdzenia lub złość, gdyż możemy partnera zacząć przeżywać jako ciągle mającego do nas o wszystko pretensje. W terapii wtedy zajmujemy się rozpoznawaniem czy nasz sposób przeżywania i reagowania bierze się z bezpośredniej sytuacji, czy nakłada nam się jeszcze inne przeżycie związane z wcześniejszą naszą historią i historią naszej rodziny.

Ważnym tematem jest również temat bliskości. Zazwyczaj każda z osób ma swój własny potencją do tworzenia bliskich relacji z samym sobą i z innymi ludźmi. Nieświadomie wybieramy partnera, który poziom tworzenia bliskości jest podobny do naszego. Jesteśmy sfrustrowani, kiedy znowu kłócimy się, nasz partner zachowa się nie odpowiednio, zbyt mało ze sobą rozmawiamy a przyczyną tego może być potrzeba stworzenia dystansu, aby nie została przekroczona granica komfortowej bliskości dla każdego z partnerów. Terapia pomaga wtedy rozpoznać w jaki sposób tworzymy bliskość i zwiększyć naszą możliwość tworzenia bliskich i intymnych więzi.

To co może również sprawiać, że oddalamy się od siebie, doświadczamy poczucia skrzywdzenia i frustracji to nasze nierealne przekonania na temat tego jak powinien zachowywać się nasz partner i jak w ogóle powinien wyglądać nasz związek. Gdy nasza kochana osoba zachowuje się inaczej niż mamy to w swoim wyobrażeniu złościmy się lub interpretujemy to zachowanie, że robi coś przeciwko nam, czy że nie jesteśmy dla niego ważni. Możemy mieć też nierealne oczekiwania trochę takie jak się ma do rodziców, że będziemy bezwarunkowo kochani jakkolwiek byśmy się nie zachowywali.