PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
Michał Świeboda

Poniedziałkowa grupa psychoterapii integratywnej w Poznaniu

Zapraszam do uczestnictwa w terapii grupowej w Poznaniu.

Poniedziałkowa grupa psychoterapii integratywnej w Poznaniu jest grupą cotygodniową, gdzie zalecany okres uczestnictwa wynosi mniej więcej od pół roku do dwóch lat. Pracujemy w stałym składzie, a w przypadku rezygnacji uczestnika miejsc do grupy będzie dołączała nowo osoba. Maksymalna liczba uczestników to 8 osób. Psychoterapia grupowa odbywa się w poniedziałki w godzinach od 18:00 do 20:20 w Poznaniu (w trakcie 20 minutowa przerwa). W grupie uczestniczą osoby z różnymi problemami. Zdarza się, że pacjenci szukają specjalnej dla siebie grupy np. terapia grupowa depresji, terapia grupowa zaburzeń jedzenia, terapia grupowa uzależnień. Plusem takich grup jest szybkie znajdowanie podobieństw z innymi uczestnikami, natomiast ograniczeniem jest to, że uczestnicy mają podobne mechanizmy funkcjonowania i trudniej im wymieniać się leczącą perspektywą. Moje doświadczenie pokazuje, że proces leczenia w terapii grupowej przebiega szybciej w niejednorodnej grupie.

 

 

Do uczestnictwa w grupie psychoterapeutycznej w Poznaniu zapraszam osoby:

 • ciepiące na depresje, lęki, problemy z jedzeniem, uzależnienia, choroby psychosomatyczne;
 • mające trudności w ułożeniu sobie życia osobistego - brak partnera, przyjaciół, problemy małżeńskie, trudności w relacjach z dziećmi i z najbliższą rodziną;
 • czujące dyskomfort w relacjach z ludźmi - nieśmiałość, brak pewności siebie, wycofywanie się z relacji, samotność;
 • niezadowolone w jakichś obszarach z siebie i ze swojego życia;
 • wymogiem jest wcześniejsze uczestnictwo w psychoterapii indywiudalnej lub równoległe uczestnictwo w psychoterapii indywidualnej.

 

 

Celem psychoterapii grupowej jest:

 • zwiększenie kontaktu z samym sobą - często poprzez różne mechanizmy obronne albo wyuczone przekonania na temat jacy powinniśmy, a jacy nie powinniśmy być, nie realizujemy w pełni swojego potencjału;
 • lepsze radzenie sobie z uczuciami - ważna jest świadomość swoich uczuć, umiejętność nazwania i wyrażania ich,;
 • pogłębienie kotaktu ze swoim ciałem czyli cielesna świadomość siebie, uczymy się znaleźć oparcie we własnym ciele oraz odczytywać z naszego ciała informacje;
 • zrozumienie swojego samopoczucia w kontekście relacji z ludźmi - np. dlaczego czujemy się niepewnie, złościmy się, unikamy kontaktu;
 • odkrycie w jaki sposób tworzę relacje z najbliższymi - praca w grupie pozwala odkryć dlaczego moje relacje w życiu wyglądają tak a nie inaczej. Zwiększamy również odpowiedzialność i wpływ na nasze relacje na rzecz narzekania - "gdyby mój partner/przyjaciel/ojciec/matka/ludzie z pracy... byli inni, to wszystko byłoby dobrze";
 • zrozumienie natury swojego problemu - w wielu przypadkach znamy sposoby rozwiązania problemu, posługując się logicznym myśleniem rozumiemy, że pewne nasze działania czy zachowania nam nie służą, a mimo to niewiele się w naszym życiu zmienia. Bierze się to stąd, że źródła naszych problemów najczęściej ukryte są poza naszą świadomością;
 • rozpoczęcie procesu zmiany - jest to bardzo ważny moment, do którego potrzebujemy głębszego rozumienia siebie oraz odpowiednich warunków w postaci poczucia bezpieczeństwa oraz wsparcia;
 • zwiększenie satysfakcji ze swojego życia - jest to najważniejszy cel, którego osiągnięcie rozpoznajemy po subiektywnym uczuciu zadowolenia z siebie, ze swoich relacji, z aktywności którą na co dzień wykonujemy oraz po poczuciu wpływu na swoje życie.

 

 

Struktura grupy:

Grupa rozpoczynać się będzie od ćwiczeń zaczerpniętych z psychoterapii pracy z ciałem wg Aleksandra Lowena. Ćwiczenia zajmą od 15 minut do 30 minut. Celem ich jest zwiększenie kontaktu ze sobą, swoim ciałem i emocjami. Następnie dzielimy się odczuciami po ćwiczeniach oraz tym jak się czujemy w danym momencie oraz z jakim tematem, problemem, kwestią rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie.

Następnie mamy 20 minut przerwy.

Po przerwie jest przestrzeń na pracę z wnoszonymi przez uczestników problemami lub reflaksjami które pojawiają się w trakcie trwania psychoterapii w wyniku doświadczeń lub relacji interpersonalnych.

W dużej mierze skupiamy się podczas pracy na "tu i teraz". Znaczy to, ze staramy się być świadomi jak się czujemy w każdym momencie, jak reagujemy na aktywność uczestników i terapeuty. Pracujemy również nad tym, żeby nie dawać rad, nie oceniać i nie interpretować zachowań innych bez wyraźnej prośby grupowego kolegi czy koleżanki.

Grupa jest przestrzenią gdzie zachwoujemy się często zgodnie ze swoimi adaptacyjnymi lub nieadaptacyjnymi schematami. Dzięki temu możemy przyglądać się naszym zachowaniom, spobom interpretacji rzeczywistości grupowej oraz siebie samego. Zwiększona świadomość pozwala nam wprowadzać zmiany, przyjmować inne spojrzenie na samego siebie tak aby na poziomie zachowania, myślenia, emocji i energii czuć się lepiej ze sobą i wśród innch grupowiczów :).

Proponuję czasem w trakcie grupy jakieś zadanie, ćwiczenie, doświadczenie dla konkretnej osoby tak aby pomóc albo lepiej poznań i zrozumieć siebie, albo żeby ułatwić wprowadzenie zmiany. W tym czasie inni uczestnicy wspierają pracującą osobę oraz analizują swoje rekacje na to co się dzieje w grupie.

Kwestie formalne:

Rozpoczęcie grupy: planowane rozpoczęcie grupy jest w listopadzie, jednak dokładny termin będzie zależał od tego kiedy zbierze sie skład grupy. Będzie to nowa edycja grupy, także każdy uczestnik zaczyna w tym samym momencie.

Miejsce odbywania sie grupy: ul. Ratajczaka 26/6 lok. 98

Terminy spotkań: w każdy poniedziałek 18:00 do 20:20. Grupa ma przerwy w okresach świątecznych, ferii zimowych, oraz wakacji.

Czas trwania: uczestnik sam decyduje jak długo chce brać udział w terapii, minimalny okres uczestnictwa to 4 spotkania, które służą w zorientowaniu się czy jest to odpowiednia dla mnie forma terapii. Przy rezygnacji obowiązuje okres wypowiedzenia.

Zapisy: Zgłoszenie telefoniczne lub smsow oraz konsultacja z terapeutą. Konsultacje do grupy kosztuje 180 zł / 50 min (należy zgłosić przez telefon, że chodzi o konsultację w sprawie terapii grupowej), tel.: 668397272. 

 

Wpłaty: gotówką lub na konto: 74 1020 5558 0000 8102 3187 5292 / nazwa: Gabinet Psychoterapii Integratywnej Michał Świeboda / tytułem: psychoterapia grupowa

Płatność odbywa się za miesiąc z góry w zależności od tego ile jest poniedziałków w miesiącu. W przypadku 4 - 520 zł, w przypadku 5 - 650 zł.

 

Prowadzący: Michał Świeboda