PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
Michał Świeboda

Wykształcenie

Studia z zakresu psychoterapii:

09.2019 - 06.2023 - Szkoła Psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej A. Lowena akredytowana przez Międzynarodowy Instytut Analizy Bioenergetycznej (IIBA);

01.2008 - 12.2011 - Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie;

2002 - 2007 - Studia magisterskie, kierunek: psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 

Dodatkowe szkolenia z zakresu psychoterapii:

2019
Warsztat wprowadzający do psychoterapii w nurcie analizy bioenergetycznej A. Lowena
Heiner Steckel, Sopot

2018
Jak pracować z traumą w terapii osób uzależnionych – interwencja z perspektywy psychodynamicznej (ISTDP) oraz perspektywy neurobiologicznej
Robert Haściło, Poznań

2016
Psychoterapia szkoleniowa - Praca z ciałem w podejściu Gestalt
Katarzyna Węglorz-Makuch, Kraków

2014
Szkolenie "Związki miłosne - jak prowadzić psychoterapię, by ich nie uszkodzić.
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie

2013
Szkolenia z diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.
Głogowskie Stowarzysznie Terapii Uzależnień,
Polski-Niemiecki Instytu Terapii Uzależnień w Broku

2011
"Drogi Miłości" - seminarium prowadzone przez Berta i Sophie Hellinger we Wrocławiu.
Hellinger Schule w Berchtesgaden, Niemc

Psychoterapia zaburzeń jedzenia.
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie

2010
"Sukces w życiu, zawodzie i przedsiębiorstwie" - Seminarium prowadzone przez Berta Hellingera we Frankfurcie.
Hellinger Schule w Berchtesgaden, Niemcy

Jak przerwać niemożliwe - terapia uzależnień.
Polski Instytut Eriksonowski w Poznaniu

Hipnoza w psychoterapii i w medycynie - szkolenie podstawowe i zaawansowane.
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie

Integratywna psychoterapia zaburzeń lękowych.
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie

2009
Integratywna psychoterapia depresji.
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie

Studium Terapii Uzależnień.
Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień w Broku

2008
Studium Pomocy Psychologicznej,
Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie

Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie

2007
Terapia poznawcza osób zagrożonych samobójstwem; sposoby ochrony i interwencje terapeutyczne.
Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie

2006-2007
Psychoterapia indywidualna i poradnictwo.
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie

zobacz również: